igihugu cyatsinzwe

Kubijyanye na Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Iyo ibihugu bibiri birwanye intambara hakabamo kurushanya imbaraga, icyagize imbaraga nyinshi kurusha ikintu bavuga ko cyatinze cyangwa bakavuga ko cyanesheje.

Naho icyagaragaje imbaraga cyangwa ingufu nke bavuga ko cyatsinzwe cyangwa cyaneshejwe.

Haba ariko ubwo ibyo bihugu byombi hatagira ikirusha ikindi imbaraga bityo bakavuga ko byaguye miswi.

Intambara ishobora no kurangizwa no kwumvikana hagati y'ibihugu byombi hatarinze kugira igitsindwa cyangwa igitsinda cyangwa ngo bigwe miswi