imiryango

Kubijyanye na Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Imiryango ubuke: umuryango u-mu-rjyaa-ngo

Umuryango wawe ni abantu mufitanye isano rya hafi. uwo mwashakanye, abana bawe, ababyeyi bawe n'abo muvukana. Abandi bantu mufitanye isano ku ruhande rw'ababyeyi bombi nabo bashobora kubarirwa mu muryango

French: Famille English: Family

umuryango uhuje imvugo n'umuryango (u-mu-rjyaângo) bivuga urugi